Beleidsplan Christelijke Bibliotheek

Vanwege veranderende regelgeving voor ANBI's publiceren wij m.i.v. 1 januari 2014 onderstaand beleidsplan en uitgeoefende activiteiten op onze website. Mocht u vragen over de inhoud hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Beleidsplan 2019-2020 Christelijke Bibliotheek Heemskerk

Fiscaalnummer: (BTW) NL 8182 13942 B01

Doelstelling:

 • Christelijke dienstverlening, advisering en ondersteuning bieden aan kerken, scholen, projecten en de bevolking van Heemskerk/Beverwijk en omgeving;
 • Bevordering van de christelijke bibliotheekvoorziening in haar resort;
 • Het instandhouden en promoten van het christelijke cultuurgoed en gedachtegoed voor de bevolking van Heemskerk/Beverwijk en omstreken;
 • Christenen of degenen die interesse hebben in het christelijk geloof te helpen hun geloof op te bouwen en te versterken;
 • Een luisterend oor en indien mogelijk advies te bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft, of indien noodzakelijk door te verwijzen naar meer gespecialiseerde (pastorale) zorg.

Werkzaamheden en activiteiten om de doelstelling te bereiken o.a.:

 • Het uitlenen van christelijk verantwoorde boeken, dvd's, cd's, en spellen aan kerken, scholen, en particulieren;
 • Adviseren en verwijzen van mensen met problemen;
 • Het organiseren van activiteiten voor kinderen om het lezen van christelijke boeken te stimuleren;
 • Publicatie in de regionale pers en kerken.

Beloningsbeleid:

De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding ontvangen.Ook de bestuursleden doen alles vrijwillig. De werkzaamheden worden geheel zonder winstoogmerk en in overeenstemming met de regels voor christelijke bibliotheken uitgevoerd door een team van vrijwilligers.

Bestuursleden: Anita van der Meer (penningmeester), Willeke van der Wijden (secretaris)

Kristel Eijndhoven (voorzitter)

Verwerving van geld:

- donaties, schenkingen;

- de lenteloterij;

- uitlenen van de materialen en innen van boetes;

- lidmaatschapsgeld;

-verkoop van oude boeken, cd's en dvd's;

- via collecte (maart voor kindermaterialen).


Het beheer van het vermogen van de instelling:

 • Door de penningmeester. NB: Op dit moment is de penningmeester in verband met omstandigheden beperkt actief en wordt vervangen door de andere bestuursleden. Een oproep onder de leden ter vervanging van de penningmeester heeft nog niets opgeleverd.
 • Er is een kasadministratie die wordt bijgehouden door de vrijwilligers. Maandelijks of indien er weinig kashandelingen zijn geweest 2 of 3 maandelijks wordt de inhoud van de kas door de secretaris geteld en gestort op de bankrekening van de stichting en door de voorzitter verwerkt in de financiële administratie van de Bibliotheek.
 • Inkoop van boeken en kantoorbenodigdheden worden gedaan door de bestuursleden of vrijwilligers. Hiervan worden bonnen en facturen ingeleverd bij de voorzitter die dit verwerkt in de financiële administratie.

Besteding van het vermogen:

- huur van de bibliotheekruimte;

- verzekering van de materialen;

- aanschaf van nieuwe materialen voor de uitleen;

- benodigdheden van diverse artikelen ter ondersteuning van de uitleen te denken valt aan: koffie, thee, kaftmateriaal, computer, printer, papier, tape, plakband, bureau etc.

- onkosten ten behoeve van reclame acties.

- 1 x per jaar een attentie voor de vrijwilligers en 1 x per 1 à 2 jaar een gezamelijk uitje/bijeenkomst.

Het streven is om de huur van de bibliotheek zoveel mogelijk te betalen uit de vaste donaties en de aanschaf van nieuwe materialen uit de lidmaatschapgelden , losse giften en de opbrengst van collecte en de loterij. Indien er sprake is van groei van het aantal leden zal er meer materiaal moeten en kunnen worden aangeschaft.

Pijlers 2019 en 2020

 • Vernieuwing website; Andere beheerder en nieuwe website is in 2019 gerealiseerd. In 2019 en 2020 zal de website verder worden aangevuld en geupdated.
 • Vervanging laptop is in 2019 gerealiseerd.
 • Afronden verhuizing 2019. Verder gaan met de inrichting in de nieuwe ruimte, aanschaf en verstevigen van oude boekenkasten.

- Werving nieuwe vrijwilligers.

- Werving nieuwe penningmeester.

- Werving nieuwe leden vanuit de nieuwe locatie door publicaties in de plaatselijke en kerkelijke media. Bekendmaking en terugblik verhuizing.

- Aanvullen van de collectie en het verwijderen van oude materialen en weinig uitgeleende materialen vanwege ruimtegebrek.

- Verder gaan met codering van de DVD's en kinderboeken, zodat materialen makkelijker te vinden en op te bergen zijn.

- Gezien het drukke jaar 2019 door o.a. de verhuizing zal het geven van informatie en op scholen en kerken in 2019 en 2020 niet actief worden bevorderd. Indien gevraagd wordt, zal dit wel worden geboden.