Uitleenreglement

UitleenreglementBeste lezer,

In dit reglement vindt u informatie en afspraken over lidmaatschap en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Wilt u dit zorgvuldig doornemen? Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust!
Om boeken en andere materialen te kunnen lenen, dient u zich in te schrijven als lid van de bibliotheek. De kosten die hieraan verbonden zijn, gebruikt de bibliotheek om de leenrecht- vergoedingen, nieuwe materialen en andere kosten te betalen. Een abonnementsjaar loopt van januari t/m december. Als u gedurende het jaar lid wordt, dan betaalt u voor minimaal 1 jaar lidmaatschap en in het jaar daarna betaalt u vanaf de maand dat u lid werd tot 1 januari. In 2015 hebben wij een overgangsregeling van ons abonnementssysteem en betalen alle leden volgens een vastgestelde tabel naar rato tot 1 januari. De onderstaande lidmaatschappen zijn mogelijk:

Per keer lenen:Standaard abonnement € 17,50 max. 5 boeken
(max.70 boeken per jaar)Gezinsabonnement € 27,50 max. 10 boeken Extra abonnement € 40,­­ max. 15 boeken Uitgebreid abonnement € 50,­­ max. 20 boeken Voor alle abonnementen geldt dat u tegen betaling van leengeld een onbeperkt aantal cd's, dvd's en (gratis) spellen kunt lenen. Bij een standaardabonnement van € 17,50­­ is een maximum aantal boeken van 70 per jaar. Als u bijv. na 9 maanden al 70 boeken geleend hebt, dan moet u uw lidmaatschap verlengen en opnieuw € 17,50,­­ betalen. Dit is omdat de leenrechten die wij afdragen per boek anders niet meer in verhouding staan tot uw lidmaatschapsbijdrage. Opzegging:Wilt u niet meer lid zijn van de bibliotheek, dan dient u dit voor 1 december schriftelijk of per mail te melden bij de bibliotheek.
De uitleentermijn voor boeken is 4 weken. U kunt een boek gratis voor nog eens 4 weken verlengen tenzij het boek is aangevraagd/gereserveerd door iemand anders. In dat geval mag u het voor maximaal 2 weken verlengen om het uit te kunnen lezen, hoe eerder u het dan terug brengt, hoe beter. U kunt een boek ook telefonisch of per mail verlengen. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden het volgende nummer bellen: 06-34146310. E-mail adres: bijbelbieb@gmail.com. Mocht de uitleentermijn al overschreden zijn als u belt dan worden hiervoor de verschuldigde kosten op uw naam geregistreerd. Als u een boek al 8 weken in huis hebt en u het nog langer wilt houden, dan betaalt u hiervoor na deze 8 weken € 0,20 per week. Het is, wenselijk de boeken snel in omloop te houden.
Het is mogelijk om een boek (of ander materiaal) te reserveren, de kosten hiervoor bedragen € 0,20 per stuk. U wordt dan gebeld of gemaild zodra het is teruggebracht en bent als eerste aan de beurt om het te mogen lenen, tenzij iemand anders het eerst gereserveerd had. Het boek wordt maximaal 2 weken voor u apart gehouden.
De standaard uitleentermijn voor cd's, dvd's en spellen is 4 weken. Het lenen van cd's kost € 1,50 per 4 weken per stuk. Een dvd kost € 2,-- per 4 weken. Ook hiervan is verlengen mogelijk, tenzij het materiaal is gereserveerd. Het lenen van spellen is gratis.
Als u de geleende materialen te laat inlevert, moet u een vergoeding betalen. Hier volgen de tarieven:
Boeken en spellen: € 0,20 per stuk per week
CD's en dvd's: € 1,­ per stuk per week
Lidmaatschap is persoonsgebonden (of gezinsgebonden), u mag dus niet zomaar aan de buurvrouw, uw zus e.d. boeken uitlenen! Mocht u toch een boek willen uitlenen aan iemand die u kent dan is dat alleen in overleg mogelijk, en binnen de vastgestelde uitleentermijn. Immers, boeken slijten snel door het lezen en moeten soms vervangen worden. Sommige romans vallen al na zo'n 10 keer lezen uit elkaar. Iemand die geen lid is betaald ook niet mee voor deze slijtage. Natuurlijk is het voor evangelisatiedoeleinden in principe prima dat u mensen kennis wilt laten maken met goede boeken, maar wel in overleg. U blijft verantwoordelijk voor een boek dat u uitleent aan een kennis die zelf geen lid is. Probeer eens iemand mee te nemen naar de bibliotheek! Misschien kent u nog mensen die lid willen worden...?
Het spreekt uiteraard voor zich dat u zo voorzichtig mogelijk doet met boeken of andere materialen die u leent van de bibliotheek, alsof ze van uw beste vriend(in) zouden zijn. Leg boeken alstublieft niet open weg, maar doe even een boekenlegger tussen de bladzijden! Dit scheelt enorm in de slijtage. Zorgt u er ook voor dat er geen vingerafdrukken op cd's en dvd's komen. Mocht er toch per ongeluk beschadiging of verontreiniging ontstaan van geleende materialen dan moet u hiervoor een redelijke vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding zal in overleg worden vastgesteld, afhankelijk van de ouderdom en de staat waarin het verkeerde voordat het uitgeleend werd.
Het is mogelijk voor kerken om met een eigen vrijwilliger de uitleen van boeken en andere materialen van de bibliotheek te verzorgen na de dienst per 4 weken. Vraag eens naar de mogelijkheden als u denkt dat dit wellicht interessant is voor uw kerk. Dit maakt het veel makkelijker voor mensen om boeken te lenen en er zullen veel mensen op af komen die het niet redden om door de week de bibliotheek te bezoeken.
Deze bibliotheek is mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en de giften van leden en donateurs. Hebt u zin om ons te ondersteunen, met bijv. € 5,-- of € 7,50 p/mnd, laat het ons weten! Rest ons nog u nog veel leesplezier toe te wensen! Wij hopen dat we u met deze christelijke bibliotheek van dienst kunnen zijn, en dat u er enthousiast gebruik van zult maken.
Vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst namens het bestuur,
Willeke vd Wijden, Anita vd Meer en Kristel Eijndhoven
Openingstijden: Maandag­ en Dinsdag avond 19:30 t/m 21:00
Donderdagochtend 9:30 t/m 11:00Tel.nr. tijdens openingstijden: 06­34 14 6310
IBAN ING rekeningnr.: NL 51 INGB 0004 9817 98 BIC nr: INGBNL2A
E­mail: bijbelbieb@gmail.com, website: www.bijbelbieb.nl

.

©2017 DE JONGE Architecten NV Arena 255, Amsterdam, 1213 NW
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin