Boekbesprekingen

De hemel Joni Eareckson Tada (ISBN: 90-5030-771-x, Uitgeverij Barnabas, Heerenveen, 1997.)

In 1967 kreeg Joni een duikongeluk waarbij ze als zeventienjarige verlamd raakte. Ze werd
geconfronteerd met vragen over de zin van het leven in de daaropvolgende twee jaren, toen ze in
het ziekenhuis revalideerde. Deze tijd was allesbehalve gemakkelijk voor haar. Ze is heel eerlijk over
lichamelijke en geestelijke ongemakken door haar handicaps: ze is geen volmaakt mens. Maar ze ziet
dat God haar veel gegeven heeft. Ze schrijft boeken, is mondschilder en helpt met de organisatie Joni
and Friends (JAF) lotgenoten. Ze is al ruim 35 jaar getrouwd met Ken Tada en woont in Californië.
Dit boek gaat over de hemel, Gods woonplaats waar Zijn Zoon Jezus voor ons een plaats klaarmaakt
(Joh. 14: 2-3) en ons graag bij Zich wil hebben: dit zijn woorden van een Geliefde! (blz. 142 e.v.)
Het boek is allereerst niet bedoeld als een vlucht uit de dagelijkse, al dan niet moeilijke dingen van
dit leven. Wel word je erbij bepaald wat dit leven voor jou betekent en wat jou aan deze aardse
werkelijkheid bindt. En ook waar jij naar op weg bent: het Eeuwige Leven na de dood in de hemel bij
God en Jezus. En als je wilt, leer jij je erop voor te bereiden om de weg naar het Eeuwige Vaderhuis
te vinden.
Joni hoopt daarbij dan ook dat iedere zoekende lezer deze weg terug naar Huis vindt. Ze wijst er
echter op dat deze tijd voor iedereen beperkt is, want in dit leven houdt alles een keer op.
Deze tweede doelstelling van het boek is dus een oproep tot bekering en terugkeer naar Huis.
Ik zie hierin een belangrijke overeenkomst: als leden van Evangeliegemeente Castricum willen wij
allereerst in onze woonplaats ook mensen de weg naar God helpen terug te vinden.
Hoe bereid je je voor? Behalve Bijbelteksten citeert Joni ook uit C.S. Lewis' werk op blz. 114. 'Richt op
de hemel en je krijgt de aarde erbij. Richt op de aarde en je krijgt ze geen van beide.' Wie tijdelijk op
aarde leeft maar de hoogste verwachtingen koestert over het Eeuwige Leven, doet vaak het meeste
goed in deze wereld. En dat is meer dan degenen die alles alleen van dit leven verwachten. Enkele
voorbeelden van gebruikte Bijbelteksten zijn: 2 Petrus 3: 1 - 9: de Dag des Heren en Colossenzen
3: 1 over hoe je - als je opgestaan bent in Christus, je bezighoudt met wat in de hemel thuishoort.
Joni ontkent het bestaan van de hel niet (blz. 172- 179). Wie niet breekt met zaken, die tegen Gods
wil ingaan: gedachten en daden, kan in deze hel terecht komen. Afval hoort niet thuis in de heilige
plaats als de hemel. God is geduldig en genadig maar ook een rechtvaardige Rechter.
Tenslotte, uit: Joni's Wals door Nancy Honeytree, het eerste en laatste couplet (blz. 8):
Hoewel ik mijn sterfelijke leven aan deze stoel ben geklonken,
weiger ik het te vergooien door in wanhoop te leven.
En ook al wordt anderen genezing geschonken,
ik geloof dat Hij mij een onvergelijkelijke gave heeft gegeven.
In dit leven gaan we gebukt onder een kruis,
een piepklein deel van Jezus' dood dat we kunnen dragen.
Op een dag zullen we het neerleggen in het Vaderhuis.
Hij heeft ons immers een kroon beloofd die ons lijden doet vervagen.
Ingeborg I. Leguyt.

Een nieuwe kijk op kinderwerk in de 21ste eeuw: een oproep tot radicale verandering

Becky Fischer (ISBN: 90-75226-80-2 - 2006, Bread of Life, Vlissingen.)

Boek bevat een samenvatting en een notenlijst.

Kerk voor Kids : het beste uur in de week van ieder kind

Sue Miller (e.a.) (ISBN: 90-808663-2-6 - 2004 Willow Creek Association, Grand Rapids, Michigan.)

Boek bevat de kernwaarden van Willow Creek, kinderwerkwaarden en een notenlijst.

Ik doe enthousiast mee met zondagschoolwerk sinds enige jaren en ik zoek goede, praktische ideeën van auteurs, die ruime praktische ervaring hebben met kinderwerk. En die zich vooral geroepen weten door God tot dit belangrijke onderdeel van Zijn Gemeente.

Beide Amerikaanse titels komen uit de Bijbelbieb in Heemskerk. Ik heb ze naast elkaar gelezen om betere informatie te krijgen, die ook voor onze gemeente nuttig kan zijn. Ik wil vooral duidelijk stellen dat er niets mankeert aan de methoden van onze zondagschool. Er worden echter meer praktische mogelijkheden gezocht voor kinderen die ouder zijn dan 8 jaar in onze kerk.

Kinderen horen erbij, hoe jong ze ook zijn: in de Joodse opvoeding leerden ze vragen stellen aan oudere familieleden over wat God wilde, zoals bij het Pascha. Kinderen leren nog steeds door regelmatig Bijbelverhalen te horen over Wie God is en wat Jezus heeft gedaan. Ze ontdekken dat ze zelf ook een band met Hem kunnen opbouwen - zelfs voor hun gehele leven. Zo ervaren ze dat omgaan met God heel boeiend is, bijvoorbeeld bidden voor andere mensen, Gods boodschap doorgeven en zelfs profeteren. Auteur Becky Fischer beschrijft heel uitgebreid hoe kinderen deze dingen leren én toepassen: een kinderhoekje inrichten voor gebed helpt daarbij. Zo is zondagschool niet saai en wil de nieuwe generatie actief blijven in de kerk of: het werkveld van Gods Koninkrijk. Hun voorbeelden: God, Jezus én vrijwilligers bieden genoeg inspiratie!

Auteur Sue Miller is hoofd van Promiseland, het kinderwerk van de Willow Creek Community Church. Dit is een Amerikaanse niet-confessionele evangelische megakerk in de noordwestelijke voorstad South Barrington, Illinois, in Chicago. Het werd opgericht op 12 oktober 1975 door o.a. Bill Hybels, die al heel lang senior pastor was. (Bron: Wikipedia.)

Willow Creek kent zes kinderwerkwaarden, zoals: Bijbelonderwijs is relevant en praktijkgericht. Promiseland is veilig en gewoon zo leuk dat je ook je vrienden wilt meenemen!

Ik vind Sue Millers uitwerking van geestelijke toerusting voor medewerkers en de praktische zondagsschoolmethoden beter geschikt voor de Nederlandse situatie dan die van Becky Fischer. Sue behandelt ook de omgang met vrijwilligers en wat er goed of fout kan gaan. En zij zijn onmisbaar.

Het boek beschrijft een zondagschool-uur van Promiseland met alles wat erbij nodig is. Zo wordt het een werkboek met eigen leermomenten en tips, waarin ruimte is voor onze eigen zondagschool.

Ingeborg I. Leguyt.

De 5 talen van de liefde van kinderen - Gary Chapman & Ross Campbell ISBN: 90-6353-287-3 1999, uitgeverij Medema, Vaassen.

Een echt praktisch boek waar veel herkenning in zit en: het leest goed en legt duidelijk uit. Als lezer hoeft men niet professioneel te zijn: iedereen die met kinderen te maken heeft, kan er iets uit leren. De auteur beschrijft in de vorm van actieplannen hoe elke liefdestaal eruitziet en werkt. Optimisme en hoop overheersen: een relatie die goed is, kan nog altijd beter worden.

Dit boek gaat vooral over communicatie tussen ouders en kinderen en wanneer dit verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als ouders en kinderen elkaars liefdestaal niet verstaan. De auteur geeft voorbeelden van vijf verschillende talen en hoe ouders kunnen ontdekken welke taal ze nodig hebben om weer echt contact met hun kind en zijn of haar vertrouwen weer te krijgen. Dan pas kunnen ze ouders zijn die liefde geven en opvoeden.

Niet alleen tussen ouders en kinderen is juiste communicatie onmisbaar maar ook in andere relaties. Een relatie is nooit statisch: het kan altijd beter. En wie het herkent: pijn uit het verleden kan een relatie met bijvoorbeeld eigen kinderen overschaduwen. Het verleden is weliswaar niet meer ongedaan te maken, maar de ouder kan altijd werken aan een betere toekomst van zo'n relatie. Als dit lukt, heeft het gevolgen voor de eigen kinderen. En het werkt door in de volgende generaties.

Ingeborg I. Leguyt.

NB: ik lever dit boek op maandagavond 23 augustus a.s. weer in bij de Bijbelbieb!

Hij kent mijn naam - Jolanda de Faria

ISBN: 9789492959270 Scholten Uitgeverij, Zwolle, eerste druk april 2019.

Deze roman is in een actieve, vlotte stijl geschreven, net als een film: ik werd vanaf hoofdstuk 1 meteen het verhaal in getrokken! Er zijn echter drie verhaallijnen van drie (hoofd)personen, die goed bijgehouden moeten worden. Elk hoofdstuk wordt namelijk vanuit een ander perspectief, een andere persoon geschreven. Maar dat is een voordeel: lezen houdt scherp! Er komen veel personen voor in dit verhaal, die al dan niet met elkaar te maken krijgen. Bij sommige karakters, zoals de hoofdpersonen, is er een ontwikkeling aanwezig, bij andere minder of niet.

De mooie kanten en de gebrokenheid van het dagelijkse leven worden zeer realistisch neergezet: successen en teleurstellingen en hun invloed op de mensen die het overkomt. De auteur toont ook dat de mens zelf verantwoordelijk blijft in hoe hij/zij hiermee omgaat. Een kerkelijk huwelijk verloopt niet volmaakt en kan in gevaar komen, zoals dat van Christine en Richard.

Vragen als waarom iemand geliefden moet verliezen worden niet vermeden. Er wordt genoeg ruimte gegeven aan twijfel, praten met en het luisteren naar God: ís Hij er wel? Wat zegt Hij nu precies? De auteur laat de hoofdpersonen uiteindelijk ontdekken dat God hen nooit in de steek heeft gelaten en hoe veel geluk en zegen Hij hen gunt.

De auteur, geboren in 1966 te Delft, heeft een man en twee dochters. Ze werkt al ruim 30 jaar in het basisonderwijs en heeft veel creatieve hobby's. Dit alles komt duidelijk terug in dit boek. Er zit zelfs een slotwoord van haar in dit boek. Ze wil het leven beschrijven zoals ze het kent en geeft toe dat ze houdt van een "happy-end". Bovenal hoopt ze dat mensen door haar boeken worden aangewakkerd om met God te leven. Lezers mogen reageren via haar website of facebookpagina, want deze informatie heeft ze nodig voor haar werk als auteur! Ze schreef ook Verborgen Bloesem en Belofte van Licht, die door dezelfde uitgeverij zijn gepubliceerd.

Ingeborg I. Leguyt.

Waar geluk begint: de onverwachte weg naar echte vreugde Max Lucado

2020 - Uitgeverij Ark Media, Heerenveen. (Onderdeel Royal Jongbloed Publishing.)

De titel We verlangen allemaal naar geluk, maar: waar is het te vinden? Vaak vindt de zoeker naar geluk zichzelf het belangrijkst maar dit levert niets op. Hij blijft eenzaam met niets achter. Jezus laat zien dat iemand die geluk zoekt niet zichzelf centraal moet willen stellen maar...: de ander! En de auteur laat met Jezus' werk zien hoe dat ging. Hij hield van Zijn Vader en dus ook van de mensen. Jezus zocht hen op. Hij vermaande en bemoedigde hen. Zelfs op een bruiloft, waar een wijntekort dreigde, verrichte Jezus een wonder en het feest werd gered met uitstekende wijn! God, Zijn Vader, wil de mensen geluk en zegen geven, geen vloek.

De auteur geeft vanuit het Nieuwe Testament (NBV) een handvat in de vorm van tien tips waarmee wij elkaars geluk - en dat van onszelf mogelijk maken op blz. 21: 1. Bemoedig elkaar. (1 Tess. 5:11); 2. Verdraag elkaar. (Efeziërs 4:2); 3. Acht elkaar belangrijker. (Filipp. 2:3); 4.Groet elkaar. (Rom. 16:16); 5.Bid voor elkaar. (Jacobus 5:16); 6. Dien elkaar. (Galaten 5:13); 7. Aanvaard elkaar. (Rom. 15:7); 8. Wijs elkaar terecht. (Kolossenzen 3:16); 9. Vergeef elkaar. (Efeziërs 4: 32); 10. Heb elkaar lief. (1 Joh. 3:11).

Deze tips worden in de loop van het boek verder uitgewerkt.

De gespreksvragen bij elk hoofdstuk vormen een mooie leidraad om het boek geheel te lezen, te overdenken - individueel of in groepen en... om mee aan de slag te gaan. Achterin het boek is een uitgebreide notenlijst.

De auteur is getrouwd, vader van vijf kinderen en opa. Hij is voorganger van Oak Hills Church in Texas. Hij is een zeer bekend auteur. De Bijbelbieb heeft nog meer boeken van hem.

Mijn indrukken Positief: ik heb dit boek allereerst voor mijzelf gelezen om persoonlijke ervaringen met zegen en gebrokenheid een goede plaats te geven. Het was een feest van herkenning, vooral waarden als: respect voor een ander en het belang van vergevingsgezindheid versus bitterheid. Het is een echt werkboek en het zet je letterlijk voor de spiegel op een opbouwende manier. Sportief: de auteur daagt zichzelf uit d.m.v. een gelukschallenge om anderen geluk te bezorgen. Hij beschrijft hij heel eerlijk wat er gebeurt. Stijl: het boek is helder en eenduidig beschreven, dus goed te volgen. En er is humor in verwerkt.

Tenslotte: de auteur beschrijft heel beeldend een speciale speler in een American Football wedstrijd Wat er precies gebeurt, verklap ik niet, maar het past binnen het thema: geluk (blz. 159 t/m 161.)

Ingeborg I. Leguyt 5 oktober 2020.

Ik kan het niet loslaten : over piekeren, perfectionisme en slapeloze nachten

Annemarie van Heijningen - Steenbergen (1977)

2012 - Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer.

Dit zelfhulpboek leest gemakkelijk, maar ik heb het niet in een keer uitgekregen omdat de inhoud zo geconcentreerd is en mij voor de spiegel zette. Met zichzelf geconfronteerd worden is nooit gemakkelijk maar het helpt altijd om moeiten aan te pakken om ze uiteindelijk op te leren lossen. Reken maar dat het een leerweg is!

De titel De schrijfster laat zien hoe en waarom haar slaapstoornis ontstaat: "...een regelrecht gevolg van alles tot in de puntjes te willen regelen." (Blz. 8). Het komt door gebrek aan vertrouwen in God en in de medemens. Juist als het leven tegenzit en niet zo maakbaar blijkt te zijn als ze zou willen.

Verhaal Ze beschrijft hoe ze met God, met haar man én met professionele hulp op zoek gaat naar beter naar God luisteren en meer op Hem leren vertrouwen, lees: overgave(!). God Zelf laat haar zien hoe Hij haar ziet en hoe ze zichzelf mag zien. Ze zegt tegen God: "Ik laat U niet los voordat U mij hebt gezegend!"(Blz. 9). Hetzelfde zei Jakob tegen God bij de beek de Jabbok, nadat hij 's nachts met God had geworsteld (Genesis 32: 26B.) Uiteindelijk leert ze met alle hulp weer beter te slapen en ook niet onbelangrijk: regelmatiger te ontspannen en te rusten. Dit lange proces van vallen en opstaan wordt heel duidelijk behandeld.

Aan het eind van elk hoofdstuk is er een stukje tekst: Kwestie van Kees. Dit bestaat uit adviezen en zelfhulptips van Kees Roest, psychotherapeut bij Eleos (*) en auteur. In de bijlage van dit boek legt hij uit wat RET of Rationeel Emotieve Therapie is. De mens leert zijn gedrag te laten bepalen door bijvoorbeeld opbouwende, positieve gedachten. Deze therapie is dus in dit boek gebruikt.

Mijn indruk Positief: het boek is geschikt voor een leek en voor een meer professionele lezer, die deelgenoot wordt van alle persoonlijke strubbelingen, moeiten en overwinningen. Niets menselijks is vreemd! Er worden goede handvatten gegeven hoe al dan niet christelijke hulpverlening kan worden gezocht. En ook hoe nagegaan kan worden of deze hulp wel of niet iemand echt helpt. Gelukkig laat het verhaal zien hoe onmisbaar betrouwbare vrienden en levenspartners zijn. God kan door hen heen werken en dat merkt de schrijfster, die zelf ook een Christelijke achtergrond heeft, goed op.

Tenslotte: het boek laat zien dat elk mens van grote waarde is in Gods ogen. God houdt van een ieder om zijn of haar eigenheid en niet om zijn of haar prestaties. Dit is onvoorwaardelijke liefde!

(*) Eleos is een stichting die gespecialiseerd is in Christelijke Geestelijke Gezondheidszorg.

Boekbespreking: Wonderen verhalen - Carla Kwakkel

ISBN: 9789492959683 Scholten Uitgeverij, Zwolle, 2019.

Dit verhaal gaat over hoe en waarom het Nederlandse echtpaar Carla en Bert Kwakkel besluit om volledig te gaan werken in Gods Koninkrijk. Dit is allereerst in Amsterdam bij De Cleft van Jeugd met een Opdracht (JmeO) in de verslaafdenzorg. Bert heeft dan reeds jarenlang als vrijwilliger gewerkt met verslaafden. Ze worden echter nu geheel ondersteund door sponsors. Ze hebben twee zonen en een dochter Janne, die het Syndroom van Down heeft.

Ze besluiten namelijk na het wonder van de genezing van Janne's hart en een duidelijke droom dat ze volledig in dienst van God willen werken. Bert zegt zijn baan op, de auto wordt verkocht en het huis aangehouden en verhuurd. Ze trekken voor zes maanden in als gezin bij De Poort van JmeO voor de Discipel Trainings School (DTS) vanaf 8 januari 1989.

Dit is duidelijk een besluit van alles of niets, een karaktertrek van Bert volgens Carla. Ze herkent hetzelfde ook bij Jezus. Na de DTS begint het werk in Amsterdam voor verslaafden. Maar geheel onverwacht stopt hun bediening bij JmeO want hun opvangplek wordt verkocht. Ze verhuizen en moeten deze gebeurtenis verwerken. Ze vragen aan God: hebben wij U wel goed begrepen?

Carla beschrijft eerlijk dat hun leven doorgaat, terwijl ze door alles oververmoeid zijn geraakt. Ze zijn zelf niet volmaakt, maar willen hun gezin met twee pubers en Janne niet tekort doen naast het arbeiden in een gebroken wereld. Er komen veranderingen als betere woonruimte, genezing van ziekte, nieuwe contacten en onverwachte werkvelden in én buiten Nederland.

God, hun Gids, blijft trouw: Carla ziet Zijn wonderen waar anderen dit niet zien. Hij begrijpt hun vragen en zorgt altijd voor wat ze nodig hebben. Desondanks krijgen ze op bepaalde vragen geen antwoord. Dat is voor mij een bevestiging dat dit verhaal nooit verzonnen kan zijn.

Ingeborg I. Leguyt.


©2017 DE JONGE Architecten NV Arena 255, Amsterdam, 1213 NW
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin